Descripció: 

Himelán càpsules és un medicament d'origen natural que està indicat per problemes digestius, en concret, en cas de flatulències, meteorisme i digestions lentes i pesades. La seva acció sobre el sistema digestiu es duu a terme gràcies a diverses plantes medicinals: el fruit del fonoll, el fruit de l'anís, l'arrel d'angèlica i la fulla de melissa. 

La posologia recomenada és de 2 càpsules 3 cops al dia. 

Categoria: 
Marca: