El present avís legal regula els serveis que el titular posa a disposició dels usuaris. L'usuari ha de llegir atentament aquest avís, ja que la utilització dels serveis del lloc web comporta l'acceptació plena d'aquest avís legal.

Identificació

El titular del web www.farmaciabalcellsbarcelona.cat és el Dr. Lluís Balcells i Valls, (d'ara endavant el titular) amb DNI 36.962.559 – H, llicenciat en Grau de Farmàcia, per la Universitat de Barcelona (UB), l'any 1981 i Doctor en Farmàcia per la mateixa universitat, l'any 1987. El Dr. Lluís Balcells i Valls és membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 11.044. L'oficina de farmàcia està situada al Carrer Felip II, 112 08027 de Barcelona, Tel. 93 352 77 59 i el correu electrònic de la farmàcia és: farmacia.balcells.valls@gmail.com

Propietat Intel·lectual

El titular de la farmàcia ho és en exclusiva de tots els continguts del lloc web www.farmaciabalcellsbarcelona.cat: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de “programari”, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, el programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament; i està totalment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del titular.

Condicions generals d'ús

L'usuari de la pàgina web (en endavant l'usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel titular en el moment mateix en què l'usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web pot ser visitada lliurament i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el  present Avís Legal. A aquest esfecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Limitació de responsabilitat

El titular no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

El titular no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari de la web. El titular tampoc respon dels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a el usuari o tercers. En el cas improbable que la web contingués algun virus, es tractaria d'un atac malintencionat per part de persones alienes al Servidor de  la farmàcia. El contingut de la pàgina web podrà ser modificat, ampliar o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

Utilització de "cookies"

La pàgina web www.farmaciabalcellsbarcelona.cat pot utilitzar "cookies", que no obtenen informació de l'usuari, sinó únicament dades estadístiques generals, no imputables a cap usuari en particular. Per tant, la informació obtinguda a partir d'aquestes "cookies" és de caràcter anònim. Alguns usuaris eliminen periòdicament les "cookies" del seu disc dur.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat del Dr. Lluís Balcells i Valls, que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

Les dades personals s'emmagatzemen en un ordinador, al qual només té accés personal autoritzat. La còpies de seguretat (encriptades), permeten evitar la pèrdua de les seves dades.

Confidencialitat i protecció de dades personals

La informació personal és la facilitada pel client en el moment de registrar-se com a usuari. Aquesta infomació serà tractada confidencialment i estarà protegida per les mesures de seguretat establertes (explicades a l'apartat anterior). En cap cas es destinarà o utilitzarà per a d'altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb la LOPD.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit davant el Dr. Lluís Balcells i Valls, amb domicili al C / Felip II 112, 08027, de Barcelona, ​​Tel. 93-352-77-59 o per correu electrònic a farmacia.balcells.valls@gmail.com

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Alhora, les parts renuncien a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret.