La homeopatia és una terapia alternativa, desenvolupada pel metge alemany Samuel Hahnemann (1.755-1.843). Es basa en el principi de la similitud (el similar cura el similar) i de la infinitessimalitat (es practiquen dilucions seriades, fins a obtenir un preparat molt diluït). La homeopatia ha experimentat un gran impuls en els darrers anys, gràcies als seus avantatges: no és tòxica, és compatible amb qualsevol altre medicació que prengui el pacient i la pot prendre tothom: nadons, dones embarassades, avis polimedicats, etc...

Com a exemple, una picada d’una abella, que dóna inflamació, edema, cuissor, etc... es tracta amb un extracte de l’abella preparat homeopàticament. El medicament és Apis mellifica (habitualment en grànuls), que farà remetre els efectes de la picada de l’abella.