El Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD) és un servei recomanat per a les persones grans polimedicades, és a dir, amb 3 o més medicaments diaris, que pateixen dificultats cognitives. 

Es prepara un blíster on el farmacèutic li distribueix de manera correcta, segons les pautes del metge, la medicació per a tota una setmana. D'aquesta manera el pacient seguirà correctament el tractament de les seves patologies cròniques.

L'única limitació de l'SPD és que només poden anar dins del blíster les formes sòlides, sempre i quan no siguin bucodispersables o efervescents.

La medicació que no es pugui incloure per motius de formulació, serà descrita en una etiqueta a la part anterior de l' SPD de manera que el cuidador o el propi pacient sàpiga com l'ha de prendre. 

En conclusió, aquest servei pot facilitar el dia a dia d'aquelles persones que pateixen diverses malalties cròniques.