Lluís Balcells i Valls. Titular d’Oficina de Farmàcia des de 1999.

Llicenciat amb Grau en Farmàcia, per la Universitat de Barcelona (U.B.), l’any 1981. La Tesina de Llicenciatura va ser dirigida pels Doctors Mª Teresa Piñol Serra i Antoni Tiburcio.

Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l’any 1987. La feina experimental la va realitzar al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid.

Activitat docent:

 • Des de 1981 fins 1998, de manera discontínua, va impartir classes (algunes van ser classes pràctiques) i seminaris de Biologia, Bioquímica, Biologia molecular, Genètica molecular, Química, Bioquímica vegetal, Biotecnologia vegetal i Bioquímica i genètica molecular aplicada a la Veterinària, a les Facultats de Farmàcia (U.B.), Química (U.B.) i Veterinària (Universitat Autònoma de Barcelona).

Activitat investigadora:

 • 1983-1987: Tesi Doctoral sota la direcció del Dr. Juan Modolell, al Centro de Biología Molecular (Madrid) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), treballant amb la mosca Drosophila melanogaster, estudiant el complex gènic achaete-scute, que intervé a la formació d’òrgans sensorials. Publicacions a les revistes Cell i EMBO Journal.
   
 • 1987-1989: 1a estada postdoctoral al laboratori del Dr. Albert Boronat, al Departament de Bioquímica de la Facultat de Farmàcia (U.B.), treballant amb la planta model Arabidopsis thaliana, amb el gen de l’HMG CoA reductasa. Publicacions a les revistes: Proceedings of the National Academy of Sciences USA i Plant Molecular Biology.
   
 • 1989-1992: 2a estada postdoctoral, al Regne Unit, treballant al Plant Breeding Institute (Cambridge) i Cambridge Laboratory (Norwich), al laboratori del Dr. George Coupland, amb la planta model Arabidopsis thaliana, desenvolupant un sistema per a clonar gens mitjançant transposons. Publicacions a les revistes The Plant Cell, The Plant Journal, Plant Molecular Biology i Trends in Biotechnology.
   
 • 1992-1994: 3a estada  postdoctoral, al laboratori del Dr. Albert Boronat, a la Facultat de Química de la U.B., treballant amb la planta model Arabidopsis thaliana amb el gen SQS1, que codifica l’esqualè sintasa. Publicació a la revista European Journal of Biochemistry.
   
 • 1994-1998: 4a estada postdoctoral, al laboratori del Dr. Joaquín Ariño, al Departament de Bioquímica de la Facultat de Veterinària de la U.A.B., treballant amb el llevat Schizosaccharomyces pombe. Publicacions a les revistes: Yeast (2 articles) i European Journal of Biochemistry.

1999-actual:

Farmacèutic Titular d’Oficina de Farmàcia.

Especialista en homeopatia, patologia naturista, fitoteràpia, oligoteràpia, flors de Bach, complements terapèutics, probiòtics, dietètica i dietoteràpia. Ha realitzat nombrosos cursos al Col.legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Centro para el Desarrollo y la Enseñanza de la Homeopatía (CEDH), Institut Guxens d’Estudis i Investigació en Medicina Natural (IGEM) i Àgora Sanitària.També ha realitzat el curs “Jornadas de Farmacogenética y Medicina Preventiva” sota la direcció del Dr. Juan Sabater Tobella, dirigit a assessorar els pacients sobre tractaments farmacològics i prevenció de malalties segons les variants gèniques de cada pacient.

Al mateix temps, assisteix regularment a cursos i sessions de gestió, motivació i innovació a l’Oficina de Farmàcia, impartides a les jornades de Stada, Trobades de Fedefarma, i el COFB.